Błośańska noc powěsćow 2019

Wjećba

Skónčnje knježi we Łužicy měr! Z podpisanjom zrěčenja Budyskeho měra kaž tež z wunošnej žeńtwu pólskeho wjercha Bolesława Chrobłeho a Ody z Mišna měli nětko poprawom tež Błóta wot njeměrow a bitwow přelutowane wostać. Tola wočakowany pokoj so komdźi. Mjez ludnosću přiběratej strach a njeměr, dokelž so dale a časćišo młode holcy na potajnostne wašnje zhubja. Překlepanaj lutkaj přińdźetej drje za trašnym potajnstwom, tola njezamóžetej tute w prawym času serbskemu kralej Jurej sobuzdźělić. Tón hotuje so runje na kwas ze swojej lubowanej Anku. Jako horjo tež Jura w jeho kwasnej nocy doma pyta a wón wot lutkow tu prawu přičinu swojeho njezboža zhoni, přisaha wón, zo Anku wjeći. Jeho wojowanju přećiwo ćmowej Wurlawje přidružitej so tež hadźaca kralowna a připołdnica. Hač drje so jim zhromadnje poradźi, stary swět bohow před wjetšej škodu škitać a rozšěrjenje noweje křesćanskeje wěry zastajić?      

Dožiwće wjeršk lěta! Mytiski spektakl pod hołym njebjom zahorja před rjanej přirodnej kulisy a jedna wo stawiznach, nałožkach a powěsćach Serbow we Błótach. Wulki wohnjostroj twori kóždolětny kónc Powěsćowych nocow nad Bismarckowej wěžu. Dajće sej tutón wjeršk zarjadowanjow  lubić a zaručejće sej nětko waše kartki. 

terminy: 08.06., 09.06. a 10.06.2019

zastup: 18.30 hodź.

předprogram: 19.30 do 20.30 hodź.

hłowny program: 21.00 do 22.30 hodź.

tikety w předpředań:

wot 22,50 € na tiket

potuńšene: (8 do 17 lět): wot 10,00 € na tiket

1,00 € rabat z “GästeCard Spreewald”

Tikety dóstanjeće w předpředań w turistiskej informaciji w Bórkowach kaž tež pod www.reservix.de a při wšitkich CTS- předpředańskich městnosćow.

tikety při wječornej kasy:

wot 27,50 € na tiket

potuńšene: (8 do 17 lět): 12,50 € na tiket

1,00 € rabat z “GästeCard Spreewald”

Za dźěći hač k 7 lět je zastup darmotny.

Městno za sedźenje njehodźi so rezerwować. Doporučimy wam sej swójske stólcy sobu přiwjezć. Přiwjezenje swójskeje jědźe, napojow a předešćnikow je zakazane. 

 

Někotre impresije powěsćoweje nocy 2016 namakaće tu

casnikarske reference

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
08. junij 2019
19.30 hodź
Bórkowy (Błota), Bismarckowy torm
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
09. junij 2019
19.30 hodź
Bórkowy (Błota), Bismarckowy torm
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
10. junij 2019
19.30 hodź
Bórkowy (Błota), Bismarckowy torm

Impresije 2018

© Filmproduktion & Fotografie - Ron Petraß


Impresije 2017