Mała rejwana stawizna

Rejwarki a rejwarjo baleta Serbskeho ludoweho ansambla podadźa so zhromadnje ze šulerkami a šulerjemi na jězbu přez čas a přez stawizny reje a jeje wšelakore stile a formy, kotraž saha wot spočatkow baleta přez folklornu reju hač k rock’n’rollej.

Keine weiteren Aufführungen in dieser Spielzeit.


Małe stawizny rejowanja

Rejowarki a rejowarje baleta Serbskego ludowego ansambla wudaju se z wuknicami a wuknikami na casowe drogowanje pó stawiznach reje a jeje wšakich stilow a formow, kótarež se śěgnjo wót zachopjeńka baleta pśez folklornu reju až ku rock’n’rolloju.