Ptačokwasny són

dźěćacy ptači kwas

Poprawom chcyše sej braška rjany a měrny wječor popřeć. Tu pak zakłapa naraz štó mócnje wo durje a sroka přismali cyle rozpjeršena do jstwy. Hižo dawno bě wona brašku wo to prosyła, zo by za nju  kmaneho nawoženju namakał. Termin za ptači kwas bě wšak hižo kruće zaplanowany a kwasna hosćina so přihotowaše. Tohodla je sroka chětro znjeměrnjena. Bjez nawoženje njemóže dźě kwas swjećić. Braška pak pozdaću scyła nuznje nima. Sydnje so woměrje na swój čumpaty stólc a sej zaso drěmnje.

Sroce tuž nažel ničo druhe njezwosta, hač sama za swojim nawoženju pytać. Kajku rólu při tym rubježnik Bobak hraje abo pokradnjeny čerwjeny parličkowy rjećaz, to zhoniće w lětušim ptačokwasnym programje, hdźež ansamblowcy spěwajo a rejujo  napjatu stawiznu z tójšto překwapjenkami předstaja.

Předstajenja

Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
23. januar 2019
10.45 hodź
Wojerecy
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. januar 2019
08.30 hodź
Kamjenc
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
25. januar 2019
10.30 hodź
Kamjenc
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
28. januar 2019
08.30 hodź
Budyšin, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
28. januar 2019
10.30 hodź
Budyšin, Němsko-Serbske ludowe dźiwadło
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
30. januar 2019
10.00 hodź
Lubij, Messehalle
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. januar 2019
08.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
31. januar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
01. februar 2019
08.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
01. februar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
04. februar 2019
08.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
04. februar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
05. februar 2019
08.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
05. februar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
06. februar 2019
08.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
06. februar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
06. februar 2019
17.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
07. februar 2019
09.00 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
08. februar 2019
10.30 hodź
SLA Budyšin
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
11. februar 2019
08.30 hodź
Chrósćicy, wjacezaměrowa hala "Jednota"
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
11. februar 2019
10.30 hodź
Chrósćicy, wjacezaměrowa hala "Jednota"
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
14. februar 2019
09.00 hodź
Chóśebuz
Telefonlisćiki a informacije:(03591) 358 111ticket©sne-gmbh.com
14. februar 2019
11.00 hodź
Chóśebuz